Dalton

Sinds 16 september 1989 is de Leemvoort een basisschool voor Daltononderwijs.
Vele ouders, die geïnteresseerd zijn in onze school, vragen : "Wat is dat nou, dat Daltononderwijs?"

Daltononderwijs focust op:
Werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, vrijheid /verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken.

De leerling met lef, die zijn eigen talenten en mogelijkheden kent en zich verder wil ontwikkelen

Kernwaarden:
• vrijheid / verantwoordelijkheid
• zelfstandigheid
• samenwerken
• effectiviteit / doelgerichtheid
• reflectie

Deze kernwaarden zijn kenmerkend voor de manier, waarop een daltonschool haar onderwijs vormgeeft.
In de onderstaande kopjes geven wij aan hoe dit bij onze school is uitgewerkt en hoe wij werken volgens deze principes.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT