Effectiviteit

Wat:
Op De Leemvoort leren we de kinderen effectief te werken. Ons daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

Waarom:
Als een kind door reflectie merkt dat zijn planning effectief is, ontwikkelt het zich tot een ‘Fearless human being’. Dit houdt in dat een kind zelfverzekerd in het leven staat en de opbrengsten behaalt die bij hem passen.

Hoe:
De kinderen maken een dag of weekplanning met behulp van het kiesbord of de taakbrief. Daarvoor is het belangrijk om goed te kunnen reflecteren, dit om in te schatten hoeveel tijd ze nodig hebben om een taak te maken, om te bedenken welke middelen ze daarvoor nodig hebben en of een instructie noodzakelijk is. Instructies en de verwerking daarvan wordt op verschillende niveaus aangeboden.

Wanneer:
Door zich te houden aan de gemaakte planning en gebruik te maken van de mogelijkheden van ruimte en materialen, kan een kind de hele dag zo effectief mogelijk werken.


Dalton is een "Efficiency measure"

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT