Reflectie

Wat:
Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijkOp de Leemvoort leren we de kinderen te reflecteren. Bij reflectie gaat het niet om goed of fout. Het gaat erom dat kinderen een ervaring leren begrijpen en door hem te koppelen aan kennis er betekenis aangeven. Zonder oordeel! Zo creëer je ruimte om ‘dieper’ te leren.

Waarom:
Die gewoonte zorgt voor een sfeer waarin er openlijk wordt gereflecteerd en we niet alleen van de eigen ervaring leren, maar ook van die van anderen. Samen leren en groeien, met betrekking tot je leerresultaten, maar ook tot je persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor worden kinderen meer eigenaar van hun eigen leren en zijn ze in staat om zelf doelen te stellen.

Hoe en wanneer:
In de klas stimuleren wij de kinderen structureel om op betekenisvolle situaties te reflecteren. Soms doen we dat gezamenlijk, zoals na een pittige rekenles of een gebeurtenis op het plein, maar we voeren ook kind gesprekken, het is een onderdeel van de expliciete instructie, het is een vast onderdeel op de taakbrief en vanaf groep 4 kijken kinderen hun gemaakte werk zelf na.

Team en schoolniveau
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

"I would be the first to hear welcome criticism"

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT