Samenwerken

Wat:
Op de Leemvoort leren wij de kinderen samenwerken. Wij vinden samenwerken en leren van en met elkaar essentieel. 

Waarom:
Doordat kinderen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar omgaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. De kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Zo ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Ze leren om te gaan met teleurstellingen, kunnen de meerwaarde van samenwerking zien en worden voorbereid op hun rol in de maatschappij.

Hoe en wanneer:
Samenwerken gebeurt tussen de kinderen onderling, kinderen met leerkracht, maar ook leerkracht en team met ouders. Kinderen hebben wisselende maatjes waarmee ze samen aan opdrachten werken. Ze mogen hierbij zelf een geschikte werkplek zoeken. De leerkracht gebruikt coöperatieve werkvormen tijdens de lessen. Ouders spelen een belangrijke rol wanneer het gaat om hun kind, maar worden ook betrokken bij invulling van lessen en bij het meedenken over andere schoolse zaken.

"The school functions as a social community"

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT