Vrijheid en Verantwoordelijkheid

Wat: 

Op de Leemvoort leren we de kinderen om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid te nemen. Vrijheid is kinderen de kans geven om de taken zelf te organiseren. Tijdslimiet en werkafspraken zijn voorbeelden van kaders waarbinnen de kinderen hun eigen keuze in het leerproces kunnen maken. Hierbij wordt aanspraak gemaakt op de verantwoordelijkheid van het kind.

Waarom:

Door de kinderen op deze manier te laten werken, willen we ze bewust keuzes laten maken en laten zien wat deze keuze oplevert. Deze manier van werken draagt bij aan de zelfkennis en zelfinschatting van de kinderen.

Hoe & Wanneer:
In de klas bieden we vaste instructiemomenten aan. De kinderen nemen zelf de verantwoordelijkheid of ze hier wel of niet aan deelnemen, tenzij de leerkracht anders bepaalt. Gedurende de week wordt gekeken wat de gemaakte keuzes hebben opgeleverd. De kinderen plannen hun taken op de taakbrief en denken goed na over de tijd en instructie die ze hiervoor nodig denken te hebben. De kinderen hebben de vrijheid om te kiezen wat een voor hun geschikte werkplek of werksituatie is en welke materialen ze hiervoor nodig hebben. Ook weten de kinderen hoe ze met materialen om moeten gaan en hoe ze deze goed kunnen gebruiken.

"Freedom and responsibility together perform the miracle"

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT