Paraat scholen

Vanaf 1 augustus 2021 zijn Reflexis Openbaar Basisonderwijs en Stichting LIMA gefuseerd tot Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat scholen. Paraat scholen staat voor dynamisch onderwijs, waarbij de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet èn over de volle breedte worden gevolgd. Als krachtige, kleinschalige organisatie met korte lijnen, werkt Paraat scholen veilig en vertrouwd. Met behoud van hun eigen onderscheidende identiteit, zijn Paraat Scholen altijd in ontwikkeling.
Paraat scholen heeft 6 openbare basisscholen in de gemeenten Aalten, Montferland en Oude IJsselstreek en 8 RK-basisscholen, 1 samenwerkingsschool en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre.
Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke- en onderwijsinhoudelijke identiteit.
De wet schrijft voor dat de functies van schoolbestuur en toezichthouder gescheiden zijn. Bij Paraat scholen is dat als volgt gerealiseerd:
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de ontwikkeling van de organisatie en controleert of de doelstellingen behaald worden·
Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van de organisatie.
Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met het bestuur en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid.

Het bestuur:

Mw. Marjolein Wenting

De leden van de Raad van Toezicht:

Dhr. Theo Hek (voorzitter)
Dhr. Patric Hanselma
Mw. Daniëlle Hermsen
Dhr. Rogier Hoftijzer
Dhr. Marc Kothuis

          

De scholen werken vanuit een Strategisch Beleidsplan. Dit Strategisch Beleidsplan is opgebouwd met indicatoren en input van alle stakeholders, zowel intern als extern. De domeinen van dit plan bieden de kaders voor alle scholen, mèt ruimte voor de eigen profilering en eigen onderwijskundige identiteit van elke school.
Het bestuur, medewerkers van het bestuurskantoor en de directeuren ontmoeten elkaar ongeveer maandelijks voor overleg. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie beschreven in het Strategisch Beleidsplan.


Gegevens bestuurskantoor:

· postadres: Postbus 14, 7070 AA,Ulft
· bezoekadres: Hutteweg 113, 7071 BV Ulft
· telefoon: 0315 – 215009
· e-mail: bestuurskantoor@paraatscholen.nl
· website: www.paraatscholen.nl


 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT