Ouderraad

Belangrijk is dat de kinderen zich op school prettig en veilig voelen. Om het plezier en de motivatie om naar school te gaan te vergroten, worden er regelmatig ‘extra’ activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten kunnen alleen met de hulp van ouders gerealiseerd worden. Hierin spelen naast de leden van de ouderraad een belangrijke rol. De ouders zijn het aanspreekpunt voor de leerkrachten als hulp voor een bepaalde activiteit gewenst is.

De leden van de ouderraad zijn door de ouders gekozen. 
De leden vergaderen ongeveer 5 keer per jaar.


Werkzaamheden van de ouderraad:
organisatie en hulp bij diverse schoolactiviteiten (projecten, feesten),
het beheren van de ouderbijdrage,
klankbord ouders.​