Dalton

Sinds 16 september 1989 is de Leemvoort een basisschool voor Daltononderwijs.
Vele ouders, die geïnteresseerd zijn in onze school, vragen : "Wat is dat nou, dat Daltononderwijs?"

Van drie principes naar vijf kernwaarden

De Nederlandse daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes. Onderwijs en dus ook daltononderwijs is constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden ontwikkeld, die hieronder beschreven staan:

De kernwaarden
VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
ZELFSTANDIGHEID
SAMENWERKEN
EFFECTIVITEIT
REFLECTIE

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl